Vũ Cát Tường lớn tiếng phủ nhận việc chat sex và nói xấu đồng nghiệp