Với “The Feels”, TWICE lần đầu lọt bảng xếp hạng Billboard 100

TWICE ăn mừng chiến thắng cho lần đầu lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ảnh: Xinhua
TWICE ăn mừng chiến thắng cho lần đầu lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ảnh: Xinhua
TWICE ăn mừng chiến thắng cho lần đầu lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ảnh: Xinhua
Lên top