Với Thanh Tuyền, Chế Linh là người bạn tri kỷ, người tình trong âm nhạc