Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vợ Xuân Bắc tung bằng chứng bị giả mạo facebook

Hồng Nhung cho biết vợ chồng cô vẫn luôn hòa thuận với nhau.
Hồng Nhung cho biết vợ chồng cô vẫn luôn hòa thuận với nhau.