Vở kịch “Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa” hoãn ra mắt do COVID-19

Vở kịch “Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa” phải lùi lịch diễn do dịch COVID-19. Ảnh: Xinhua
Vở kịch “Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa” phải lùi lịch diễn do dịch COVID-19. Ảnh: Xinhua
Vở kịch “Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa” phải lùi lịch diễn do dịch COVID-19. Ảnh: Xinhua
Lên top