Vợ chồng Tim - Trương Quỳnh Anh tình tứ tham dự ra mắt phim