Vợ chồng Mỹ Linh, Anh Quân từng nhiều lần muốn “ly dị”

"Anh Quân luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người, trừ tôi", Mỹ Linh nói. Ảnh: YHYB
"Anh Quân luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người, trừ tôi", Mỹ Linh nói. Ảnh: YHYB