Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vợ chồng Mỹ Linh, Anh Quân từng nhiều lần muốn “ly dị”

"Anh Quân luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người, trừ tôi", Mỹ Linh nói. Ảnh: YHYB
"Anh Quân luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người, trừ tôi", Mỹ Linh nói. Ảnh: YHYB