Vợ chồng diễn viên Kinh Quốc đến chúc mừng Hoa hậu Hạnh Lê sau đăng quang

Vợ chồng diễn viên Kinh Quốc đến chúc mừng HH  Hạnh Lê. Ảnh: H.T
Vợ chồng diễn viên Kinh Quốc đến chúc mừng HH Hạnh Lê. Ảnh: H.T