Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Võ Cảnh và Angela Phương Trinh nắm chặt tay nhau không rời