Vĩnh Thụy bất ngờ không làm MC trong chung kết The Face