Việt Nam 2-1 Philippines: Các nàng hoa hậu "vui điên đảo" với kết quả