Việt Hương, Tuấn Hưng và loạt sao Việt chung tay hỗ trợ người dân Sài Gòn

Tuấn Hưng - Khắc Việt là 2 sao Việt có nhiều hoạt động tích cực ủng hộ người dân trong "cuộc chiến" với dịch bệnh. Ảnh: NVCC
Tuấn Hưng - Khắc Việt là 2 sao Việt có nhiều hoạt động tích cực ủng hộ người dân trong "cuộc chiến" với dịch bệnh. Ảnh: NVCC
Tuấn Hưng - Khắc Việt là 2 sao Việt có nhiều hoạt động tích cực ủng hộ người dân trong "cuộc chiến" với dịch bệnh. Ảnh: NVCC
Lên top