Việt Hương trở lại, biến hóa đa sắc trong "Sám hối"

Việt Hương là "nhân tố" quan trọng, kết nối các nhân vật trong phim "Sám hối". Ảnh: NVCC.
Việt Hương là "nhân tố" quan trọng, kết nối các nhân vật trong phim "Sám hối". Ảnh: NVCC.
Việt Hương là "nhân tố" quan trọng, kết nối các nhân vật trong phim "Sám hối". Ảnh: NVCC.
Lên top