Vị thế của BTS đã bằng được Drake, Adele, Rihanna, Beyoncé?

Nhóm nhạc nam BTS. Ảnh: Xinhua.
Nhóm nhạc nam BTS. Ảnh: Xinhua.
Nhóm nhạc nam BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top