Vì sao Trung Quốc cấm nghệ sĩ nam ẻo lả?

Thái Từ Khôn, Lộc Hàm là những nghệ sĩ nam được nhận xét có phong cách phi giới tính. Ảnh: Weibo.
Thái Từ Khôn, Lộc Hàm là những nghệ sĩ nam được nhận xét có phong cách phi giới tính. Ảnh: Weibo.
Thái Từ Khôn, Lộc Hàm là những nghệ sĩ nam được nhận xét có phong cách phi giới tính. Ảnh: Weibo.
Lên top