Vì sao phim Hoa ngữ của Đường Yên, Ngôn Thừa Húc, Đồng Lệ Á tệ nhất 2020?

Những tác phẩm Hoa ngữ tệ của năm 2020. Ảnh: Xinhua.
Những tác phẩm Hoa ngữ tệ của năm 2020. Ảnh: Xinhua.
Những tác phẩm Hoa ngữ tệ của năm 2020. Ảnh: Xinhua.
Lên top