Vì sao hình ảnh "người mẹ quốc dân" ở "Thương ngày nắng về" lại gây tranh cãi?

Bà Nga của "Thương ngày nắng về" gây tranh cãi. Ảnh: NSX.
Bà Nga của "Thương ngày nắng về" gây tranh cãi. Ảnh: NSX.
Bà Nga của "Thương ngày nắng về" gây tranh cãi. Ảnh: NSX.
Lên top