Vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử?

Địch Lệ Nhiệt Ba vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử về chỉ số truyền thông. Ảnh: Xinhua.
Địch Lệ Nhiệt Ba vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử về chỉ số truyền thông. Ảnh: Xinhua.
Địch Lệ Nhiệt Ba vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử về chỉ số truyền thông. Ảnh: Xinhua.
Lên top