Vì dịch COVID-19, Taylor Swift buộc hủy bỏ lịch trình lưu diễn năm 2020

Ảnh chụp màn hình.
Ảnh chụp màn hình.
Ảnh chụp màn hình.
Lên top