Vì dịch COVID-19, Sao mai Thu Thủy đón Tết đầu tiên xa nhà

Sao mai Thu Thủy quyết định xa gia đình ở lại ăn Tết Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Sao mai Thu Thủy quyết định xa gia đình ở lại ăn Tết Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Sao mai Thu Thủy quyết định xa gia đình ở lại ăn Tết Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Lên top