“Vi Cá” Quách Ngọc Tuyên chạnh lòng với Trường Giang

Ảnh: Ngọc Tuyên.
Ảnh: Ngọc Tuyên.
Ảnh: Ngọc Tuyên.
Lên top