"Về nhà đi con tập" 45: Khải ở trong tù nói lời cuối khiến Huệ bất ngờ

Khải trong "Về nhà đi con". Ảnh cắt từ màn hình
Khải trong "Về nhà đi con". Ảnh cắt từ màn hình
Khải trong "Về nhà đi con". Ảnh cắt từ màn hình
Lên top