"Về nhà đi con" tập 42: Bảo khéo léo tỏ tình, Ánh Dương từ chối thẳng thừng

Ánh Dương trong "Về nhà đi con". Ảnh: ST
Ánh Dương trong "Về nhà đi con". Ảnh: ST
Ánh Dương trong "Về nhà đi con". Ảnh: ST
Lên top