Về nhà đi con: Khán giả soi ra “màn ảo thuật” trong cảnh xúc động nhất phim

Anh Thư trong "Về nhà đi con". Ảnh cắt từ clip
Anh Thư trong "Về nhà đi con". Ảnh cắt từ clip
Anh Thư trong "Về nhà đi con". Ảnh cắt từ clip
Lên top