Về nhà đi con: Đoàn làm phim đuối sức quay dưới thời tiết nắng nóng Hà Nội

Ảnh hậu trường "Về nhà đi con".
Ảnh hậu trường "Về nhà đi con".
Ảnh hậu trường "Về nhà đi con".
Lên top