Về nhà đi con: Anh Thư và những câu nói cực "chất" khiến khán giả thích thú

Anh Thư trong "Về nhà đi con".
Anh Thư trong "Về nhà đi con".
Anh Thư trong "Về nhà đi con".
Lên top