Về nhà đi con: Ánh Dương đánh Vũ và bạn thân đến tím mặt

Vũ và Dũng trong "Về nhà đi con".
Vũ và Dũng trong "Về nhà đi con".
Vũ và Dũng trong "Về nhà đi con".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top