“Vậy là tôi đã lỡ hẹn với nhạc sĩ Phú Quang…”

Lên top