Vắng Blackpink, BTS thật sự không có đối thủ ở Kpop

Vắng Blackpink, BTS hoàn toàn vượt trội. Ảnh: Xinhua
Vắng Blackpink, BTS hoàn toàn vượt trội. Ảnh: Xinhua
Vắng Blackpink, BTS hoàn toàn vượt trội. Ảnh: Xinhua
Lên top