Văn Phượng và 4 cái duyên với "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh

Văn Phượng và mối duyên kết hợp với Việt Trinh. Ảnh: NSCC.
Văn Phượng và mối duyên kết hợp với Việt Trinh. Ảnh: NSCC.
Văn Phượng và mối duyên kết hợp với Việt Trinh. Ảnh: NSCC.
Lên top