Tin nóng showbiz:

Vân Hugo bị nghi ngờ có động cơ khi chia sẻ bệnh tật trên truyền hình