V và Jimin (BTS) nhận giải thưởng đặc biệt từ trường Đại học Global Cyber

V và Jimin (BTS) nhận được giải thưởng cao đặc biệt của trường Đại học Global Cyber. Ảnh nguồn: Xinhua.
V và Jimin (BTS) nhận được giải thưởng cao đặc biệt của trường Đại học Global Cyber. Ảnh nguồn: Xinhua.
V và Jimin (BTS) nhận được giải thưởng cao đặc biệt của trường Đại học Global Cyber. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top