Ứng viên sáng giá Hoa hậu Việt Nam Ngọc Trân thừa nhận thi chui, xin rút khỏi cuộc thi