Ưng Hoàng Phúc trao nhẫn hơn 1 tỉ đồng cầu hôn Kim Cương bên bờ biển

Ưng Hoàng Phúc cầu hôn Kim Cương sau 3 năm chung sống.
Ưng Hoàng Phúc cầu hôn Kim Cương sau 3 năm chung sống.
Ưng Hoàng Phúc cầu hôn Kim Cương sau 3 năm chung sống.
Lên top