TXT tự phá kỷ lục với “The Chaos Chapter: Freeze”

TXT đạt kỷ lục về số lượng album mới được đặt mua trên trang trực tuyến. Ảnh: Xinhua
TXT đạt kỷ lục về số lượng album mới được đặt mua trên trang trực tuyến. Ảnh: Xinhua
TXT đạt kỷ lục về số lượng album mới được đặt mua trên trang trực tuyến. Ảnh: Xinhua
Lên top