TXT đạt thành tích ngay ngày đầu trở lại với album mới

TXT gây chú ý khi đạt thành tích với album mới “The Chaos Chaper: FREEZE”. Ảnh: Xinhua
TXT gây chú ý khi đạt thành tích với album mới “The Chaos Chaper: FREEZE”. Ảnh: Xinhua
TXT gây chú ý khi đạt thành tích với album mới “The Chaos Chaper: FREEZE”. Ảnh: Xinhua
Lên top