TXT công bố album tiếng Nhật đầu tiên

TXT công bố album “Still Dreaming” dành cho thị trường Nhật Bản. Ảnh nguồn: Xinhua.
TXT công bố album “Still Dreaming” dành cho thị trường Nhật Bản. Ảnh nguồn: Xinhua.
TXT công bố album “Still Dreaming” dành cho thị trường Nhật Bản. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top