TWICE vào top Hot Trending Songs, bản hit Lisa - Blackpink đã "hạ nhiệt"

TWICE và BTS vào top 10 của Hot Trending Songs, Lisa - Blackpink mất hút. Ảnh: Xinhua,
TWICE và BTS vào top 10 của Hot Trending Songs, Lisa - Blackpink mất hút. Ảnh: Xinhua,
TWICE và BTS vào top 10 của Hot Trending Songs, Lisa - Blackpink mất hút. Ảnh: Xinhua,
Lên top