TWICE liên tục lập thành tích trong khi Blackpink vẫn chưa trở lại

TWICE hoạt động nổi bật trước Blackpink. Ảnh: Xinhua.
TWICE hoạt động nổi bật trước Blackpink. Ảnh: Xinhua.
TWICE hoạt động nổi bật trước Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top