TWICE lập kỉ lục mới, vượt cả thành tích Blackpink, Red Velvet

TWICE vượt qua Blackpink, Red Velvet ở thành tích mới. Ảnh: Xinhua.
TWICE vượt qua Blackpink, Red Velvet ở thành tích mới. Ảnh: Xinhua.
TWICE vượt qua Blackpink, Red Velvet ở thành tích mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top