TWICE có thành tích khủng trên YouTube nhưng so với BTS, Blackpink thế nào?

TWICE, BTS, Blackpink là 3 nhóm nhạc có thành tích khủng trên YouTube. Ảnh: MV.
TWICE, BTS, Blackpink là 3 nhóm nhạc có thành tích khủng trên YouTube. Ảnh: MV.
TWICE, BTS, Blackpink là 3 nhóm nhạc có thành tích khủng trên YouTube. Ảnh: MV.
Lên top