TWICE có chiến thắng đầu tiên với SCIENTIST sau màn tụt dốc trước Blackpink

Sau màn tụt dốc trước Blackpink, TWICE có chiến thắng đầu tiên. Ảnh: Xinhua.
Sau màn tụt dốc trước Blackpink, TWICE có chiến thắng đầu tiên. Ảnh: Xinhua.
Sau màn tụt dốc trước Blackpink, TWICE có chiến thắng đầu tiên. Ảnh: Xinhua.
Lên top