TWICE bất ngờ vào top Billboard, đứng ở đâu so với Blackpink, BTS?

TWICE có thành tích mới trước Blackpink, BTS. Ảnh: Xinhua.
TWICE có thành tích mới trước Blackpink, BTS. Ảnh: Xinhua.
TWICE có thành tích mới trước Blackpink, BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top