Tường Linh giản dị về Phú Yên cứu trợ bà con bị bão lũ

Tường Linh mang quà đến với bà con các vùng xa của tỉnh Phú Yên. Ảnh: T.L
Tường Linh mang quà đến với bà con các vùng xa của tỉnh Phú Yên. Ảnh: T.L
Tường Linh mang quà đến với bà con các vùng xa của tỉnh Phú Yên. Ảnh: T.L
Lên top