Tường Linh được fan quốc tế dự đoán vào top 5 Miss Intercontinental 2017

Tường Linh tham gia toàn bộ các hoạt động bên lề cuộc thi. Ảnh: T.L
Tường Linh tham gia toàn bộ các hoạt động bên lề cuộc thi. Ảnh: T.L
Tường Linh tham gia toàn bộ các hoạt động bên lề cuộc thi. Ảnh: T.L
Lên top