Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từng sa ngã, Hiệp Gà nhắn nhủ gì tới Châu Việt Cường?