Từng làm mẫu nude cho họa sĩ Ngô Lực, Phương Trinh Jolie nói gì?

Phương Trinh Jolie và họa sĩ Ngô Lực.
Phương Trinh Jolie và họa sĩ Ngô Lực.