Tùng Dương "gặp lại" cố nghệ sĩ Trần Lập trong "Cơn mưa tháng 5"

Ảnh: Vũ Khánh Thành.
Ảnh: Vũ Khánh Thành.
Ảnh: Vũ Khánh Thành.
Lên top