Tung bản dance của hit Butter, BTS có phá kỷ lục của Blackpink?

BTS tung bản dance Butter nhằm tham vọng vượt Blackpink?. Ảnh: Cắt MV.
BTS tung bản dance Butter nhằm tham vọng vượt Blackpink?. Ảnh: Cắt MV.
BTS tung bản dance Butter nhằm tham vọng vượt Blackpink?. Ảnh: Cắt MV.
Lên top