Từ vị thế Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Nhất Bác: Các sao trẻ đang vươn lên?

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh không đạt vị trí cao trong bảng xếp hạng của Forbes China. Ảnh: Xinhua.
Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh không đạt vị trí cao trong bảng xếp hạng của Forbes China. Ảnh: Xinhua.
Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh không đạt vị trí cao trong bảng xếp hạng của Forbes China. Ảnh: Xinhua.
Lên top